วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

The tales from the pen

“ทุกชีวิตคือบ่อน้ำแห่งความโดดเดี่ยว ที่เดือนปีพ้นผ่านก็ยิ่งดิ่งลึกลงทุกทีๆ”
“Every life is a well of loneliness that only grows deeper with the passing years.”
_____________ 

ฆวน โฆเซ่ ซาเอร์ (Juan Jose Saer) ตลอดทั้งชีวิต ฉันเฝ้าแต่มองหาคำถาม ที่ฉันได้เตรียมคำตอบไว้ก่อนแล้ว
My whole life is waiting for the questions to which I have prepared answers.
_____________

ทอม สตอปปาร์ด (Tom Stoppard) 


เหตุหนึ่งที่ฉันไม่เคยหมดหวัง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีพื้นฐานมาจากความสิ้นหวัง

The reason I never give up hope is because everything is so basically hopeless.
_______________
แอนน์ ลามอตต์ (Anne Lamott) 


“คำว่า ‘ความสุข’ จะสูญเสียความหมาย หากมันไม่ถูกถ่วงดุลด้วยความเศร้า”

“The word 'happiness' would lose its meaning if it were not balanced by sadness”
คาร์ล จุง (Carl Jung)